Kütüb-i Sitte: Hadis 140

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Rivayet Eden:
Aişe
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Edeb, 27 (2147)
Ebu Davud, Edeb 116, (5106)
Hadis 140
Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (sav)'a getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder, tahnikde bulunurdu."