Kütüb-i Sitte: Hadis 139

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Rivayet Eden:
İbnu Ömer
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud Nesai İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Edahi, 21, (2837)
Tirmizi, Edahi 23, (1522), Edeb 63, (2834)
Nesai, Akika 5, (7, 166)
İbnu Mace, Zebai 1,(3165)
Hadis 139
Hz. Peygamber (sav) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu." (Tirmizi'de hadis İbnu Ömer'den değil, Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi) tarikindendir. Burada bir sehiv söz konuşu)