Kütüb-i Sitte: Hadis 134

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Rivayet Eden:
Sehl İbnu Sa'd
Kaynaklar:
Buhari Müslim
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Edeb 108
Müslim, Edeb 29, (2149)
Hadis 134
el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)'a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: "İsmi nedir?" diye sordu, "İsmi falandır" diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): "Hayır! Bunun ismi Münzir olacak" dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.