Kütüb-i Sitte: Hadis 127

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Buhari Müslim
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Edeb 108
Müslim, Edeb 17, (2141)
Hadis 127
Zeyneb Bintu Ebi Seleme'nin ismi Berre idi. "Nefsini tezkiye ediyor" denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi."