Kütüb-i Sitte: Hadis 116

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
Makbul Ve Mekruh İsimler
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Edeb 114
Müslim, Edeb 20, (2143)
Ebu Davud, Edeb 70, (4961)
Tirmizi, Edeb 65, (2839)
Hadis 116
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah katında en düşük (ahna') isim Melikü'l-emlak (mülklerin maliki) ismidir. Allah'tan başka Malik yoktur." Süfyan merhum dedi ki: Şahan Şah bunun örneğidir. Ahmed İbnu Hanbel merhum dedi ki: "Ebu Amr merhum'a, ahna' ne demek diye sordum, bana "en düşük" diye cevap verdi." Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kıyamet günü, Allah'ın en ziyade kızacağı en kötü kimse, adı Melikü'l-emlak (Şehinşah) olan kimsedir. Allah'tan başka Malik yoktur." (Adab 21)