Kütüb-i Sitte: Hadis 115

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
Makbul Ve Mekruh İsimler
Rivayet Eden:
Ebu Vehb el-Cüşemi
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Edeb 69, (4950)
Hadis 115
Resullullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman'dır. En sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Harb ve Mürre isimleridir." (Metin Ebu Davud'a aittir, Nesai'de muhtasar olarak kaydedilmiştir [Hayl 3 (6, 218, 219)])