Kütüb-i Sitte: Hadis 113

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
Makbul Ve Mekruh İsimler
Rivayet Eden:
Ebu'd-Derda
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Edeb 69, (4948)
Hadis 113
Resulullah (sav) buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"