Kütüb-i Sitte: Hadis 1074

Resulullah (sav) bir kavme galebe çalınca, (evler arasındaki) boş bir arsada üç gece ikamet ederdi."
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Ebu Talha
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Cihad 185, Megazi 7
Müslim, Cennet 78, (2875)
Tirmizi, Siyer 3, (1551)
Ebu Davud, Cihad 131, (2695)