Kütüb-i Sitte: Hadis 1073

Resulullah (sav) buyurdular ki: "En hayırlı arkadaş (grubu) dört kişiliktir. En hayırlı askeri birlik dört yüz kişiliktir. En hayırlı ordu dört bin kişidir. On iki bin kişi, sayıca az diye maglub edilemez."
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
İbnu Abbas
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Cihad 89, (2611)
Tirmizi, Siyer 7, (1555)
İbnu Mace, Cihad 25, (2827)