Kütüb-i Sitte: Hadis 1072

Emma ba'd, bilesiniz, Resulullah (sav) atlarımıza "Allah'ın atları" diye isim verdi. Bize, korktuğumuz zaman cemaat olmamızı, savaştığımız zaman da sabırlı ve sakin olmamızı emrederdi."
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Semure İbnu Cündeb
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Cihad 54, (2560)