Kütüb-i Sitte: Hadis 1071

Eşlem kabilesinden bir genç: "Ey Allah'ın Resulü! Ben gazveye katılmak istiyorum, ancak gazve için gerekli teçhizatı temin edecek malım yok!" dedi. Hz. Peygamber (sav): "Öyleyse falancaya git. O hazırlık yapmıştı ama hastalandı (gelemeyecek)" dedi. Genç o adama gidip: "Resulullah (sav)'ın sana selamı var, cihad için hazırladığın teçhizatı bana vermeni söyledi" dedi. Adam, ismen çağırarak hanımına: "Hanım! Cihad için hazırladığım teçhizatı şu gence ver, onlardan hiçbir şeyi alıkoyup esirgeme, Allah'a kasem olsun, esirgemeden her ne verirsen hakkında mübarek kılınır" dedi.
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Enes
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Müslim, İmaret 134, (1894)
Ebu Davud, Cihad 177, (2780)