Kütüb-i Sitte: Hadis 1070

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İmam bir perdedir, onunla birlikte (düşmana karşı) savaş yapılır."
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Cihad, 109, Ahkam 1
Müslim, İmaret 43, (1841)
Ebu Davud, Cihad 163, (2757)
Nesai, Büyu, 30, (7,155)