Kütüb-i Sitte: Hadis 1069

Resulullah (sav)'ı işittim şöyle diyordu: "Zincirlere bağlı olarak cennete sevkedilen bir zümrenin haline Rabbimiz taccüb (hayret) etti" Ebu Davud: "Harp esiri yakalanır, zincire vurulur sonra da Müslüman olur" diyerek açıklamıştır.
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Buhari Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Cihad 144
Ebu Davud, Cihad 124, (2677)