Kütüb-i Sitte: Hadis 1067

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah yolunda cihada çıkıp gazve yapan selamete erip ganimetle dönen her ordu ve her seriyye ahirette elde edeceği mükafaatın üçte ikisine dünyada kavuşmuş olur. Hiçbir ganimet elde edemeyen, korku geçiren ve musibetlere maruz kalan her ordu ve her seriyye ise (ahirette) tam ücrete erer."
Fasıl:
Cihad Bölümü
Konu:
Cihada Müteallik Hadisler
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Amr İbnul-As
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud Nesai İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Müslim, İmaret 153, (1906)
Ebu Davud, Cihad 13, (2785)
Nesai, 15, (6, 17, 18)
İbnu Mace, Cihad 13,(2785)