Çifte Minâreli Medrese (Darü’l-Hadis)

Çifte Minareli Medrese Anadolu’nun en ünlü tarihi yapılarından birisidir. Sivas, Medreseler Sokağında İzzeddin Birinci Keykavus Şifahanesi’nin karşısındadır.

İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271-1272 (H.670) tarihinde yaptırılmıştır. Medresenin mimarının Kölük bin Abdullah olduğu ileri sürülüyorsa da isim okunamadığından yapan kesin olarak belli değildir. Anadolu’da yapılmış en abidevi medreselerden biri olan ve Darülhadis adıyla da tanınan Çifte Minareli Medrese ne yazık ki büyük yıkıma uğramış, bugün çok az bir kısmı ayakta kalabilmiştir. Harab olması sebebiyle 1882’de ilk önce hastahane, sonra okul haline getirilmiştir. Ön cephesi Halil Edhem Beyin çabasıyla yıkılmaktan kurtulabilmiştir. İki katlı, dört eyvanlı bir yapıdır. Taçkapının üzerindeki tuğla minareler çini bezemelidir. Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taşkapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırmıştır. Köşelerde yivli yarım kuleler vardır.

Son yıllarda yapılan kazıların da ortaya koyduğu gibi, Çifte Minareli Medrese, yalnız medreseden ibaret olmayıp, çevresinde diğer bazı yapıları da içine almaktaydı. 
Çifte Minâreli Medrese (Darü’l-Hadis)'nin Harita Üzerindeki Yeri
Çifte Minâreli Medrese (Darü’l-Hadis) Fotoğrafları