Ali Ağa Câmii

Subaşı Mahallesinde Behram Paşanın oğlu Mustafa Bey tarafından 1589’da yaptırılmıştır. Kubbesi kurşun kaplamadır. Avluda bir âileye âit mezarlar vardır.
Ali Ağa Câmii'nin Harita Üzerindeki Yeri