Timur Çeşmesi


İdil İlçe merkezinde olup, Timurleng tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir . Tabiatına uygun olmayan bir restore çalışmasıyla günümüze kadar çeşme olarak kullanılmaktadır