Şeyh Said-i Merhum Merhum Camii


Cizre Dağkapı Mahallesinde Bayırağa sokakta bulunur. Çok büyük bir mescidi ve içinde Şeyh Said-i Merhum'un türbesi bulunmaktadır.

Camii, Bayramağa adında bir Cizreli tarafından yaptırılmıştır.