Mushafireş Camii


Cizre Dağkapı Mahallesinde Yeni çarşıda bir camidir. İçinde, 19l6 yılına kadar Hz. Osman tarafından Cizreye gönderilen bir Kur an-ı Kerim sağlam bir şekilde mevcut bulunmaktaydı. Daha sonra çıkan bir yangın sonucunda kısmen yanmıştır. Cami komşularından bir şahıs tarafından kalan kısmı kurtarılmıştır.