Babil Kalesi


Cizre İlçesi sınırları içinde ve şimdi Kebeli diye adlandırılan yerde I. Babil Dev letinin başkenti bulunmaktadır. Babilliler, Hitit ve Asur akınları, yüzünden kendi başkentlerini şimdi Irak ta bulunan Babilonya ya taşıdıklarında, kalelerinde bulunan bir çok kalıcı eserle birlikte Tanrı Marduk un ünlü heykelini de taşıdılar. Daha sonra Fransızların Suriye yi işgalleri sırasında bir çok eseride onlar götürdüler. Geriye kalan eserlerin çoğu da bugüne kadar kaçırılmıştır. Babil Kalesi de zaman içinde yakılıp yıkılmıştır.