Bitki İnceleme


Sinop, Karadeniz Bölgesi’nde çok zengin bitki örtüsü özelliklerine sahiptir. Bitki örtüsü, genellikle ormanlık alanlardan oluşmakta, kıyı kesiminden başlayarak iç kesimlere doğru gidildikçe niteliği değişmektedir.

Kıyı kesiminde sahil boyunca, yayvan yapraklı (gürgen, meşe, kayın, ıhlamur, defne, vb.), iç kesimde yükseklerde iğne yapraklı (sarıçam, karaçam, kızılçam, köknar, vb.) ağaçların oluşturduğu orman deseni görülür.

İç kesimde yer alan Gökırmak Vadisi boyunca bitki örtüsü yoğun olarak çeltik üretiminin yapıldığı tarımsal bir niteliğe dönüşür.

Türkeli yakınında, karaçam, yayın ve sarıçam ormanlarıyla kaplı Türkeli Çamlığı, Ayancık güneyinde yükselen kıyı dağlarındaki sarıçam ve karaçam koruları, Sinop Yarımadası doğal-ekolojik bütünlüğü içinde yer alan batıda deniz, kıyı göl, sulak saha, orman ekosistemlerinin bir arada bulunduğu Sarıkum Gölü ve çevresi, kuzeyde sık orman dokusunun bulunduğu İnceburun bitki inceleme için elverişli yerlerdir.

Ayrıca, Küre Dağları silsilesi üzerinde yer alan Çangal, Zindan, Dranaz, Göktepe, Soyuk dağlarının doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ile yayvan yapraklı ağaçların oluşturduğu zengin orman dokusuna sahiptir.