Cuma ( Davut paşa ) Camii


Melihşah Gazinin kumandanları tarafından kiliseden çevrilerek yapıldığı, bugünkü şekli ne ise cumhuriyet döneminde aldığı bilinmektedir.