Kubad Paşa Medresesi

Tarsus İlçesi Merkezi. Tabakhane Mahallesinde bulunmaktadır.1970 yılından bu yana Tarsus Müze binası olarak kullanılmaktadır. Yapı Ramazanoğullarından Piri Paşa'nın kardeşi Kubad Paşa tarafından 1553 tarihinde medrese olarak inşa edilmiştir. Medrese dikdörtgen planlı olup, ortada avlunun etrafında 16 oda sıralanmıştır. Orijinalinde iki katlı, tek eyvanlı, açık avlulu medreseler grubundandır.1970 yılında yapılan onarımlarda orijinal şeklini büyük ölçüde kaybetmiştir. Tamamen kesme taştan yapılan medresenin girişi batıdan görkemli, süslemeli, Selçuklu stilinde orijinal bir kapıdan sağlanmaktadır. Medrese odalarının tavanları tonozlu olup, odalarda birer ocak bulunmaktadır.                  

Yakın döneme kadar Tarsus ve çevresinde çok sayıda medrese bulunurken, bugün bunlardan sadece Kubat Paşa Medresesi ayakta kalmıştır.1970 yılında esaslı bir restorasyonun ardından uzun süre arkeoloji müzesi olarak kullanılmıştır14.

Medrese 1550'li yıllarda Kubat Paşa tarafından yaptınlmıştır. Açık avlulu ve tek katlı yapıya bir portalden girilmekte ve giriş eyvanından avluya geçilmektedir. Avlunun kuzeyinde ve güneyinde hücreler bulunmaktadır. Giriş eyvanının tam karşısında ise ana eyvan yer almaktadır. Her iki eyvan da birer kubbeyle kapatılmıştır. Yapının tümünde kesme taş kullanılmış ve oldukça yalın bir görünüşe sahiptir.