Şemsi Tebrizî Mescidi ve Türbesi


Şems Mahallesindedir. Türbe ve mescidin yapılış târihi bilinmemektedir. Önceleri bir mezarlık içinde bulunan mescid ve türbenin etrâfı park hâline getirilmiştir.
Şemsi Tebrizî Mescidi ve Türbesi'nin Harita Üzerindeki Yeri