Nasreddin Hoca Türbesi

Akşehir’dedir. Tâmirler yüzünden ilk orijinal yapı özelliğini kaybetmiştir.1905 yılında Akşehir kaymakamı Şükrü Bey günümüzdeki şekliyle tâmir ettirmiştir.