Minüre Medresesi


Nasrullah Camii'nin kıble tarafında, 1746 yılında Reis-ül Kuttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılan yapı, kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiştir.

Uzun yıllar vakıflar öğrenci yurdu olarak kullanılan bina, 1999 yılında boşaltılması sonucu, il özel müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 25 oda ve odalar önündeki revaklar restore edilerek, Kastamonu valiliğince turizm amaçlı el sanatları çarşısına dönüştürülmüştür. Her odada, mahalli el sanatı ustaları ürünlerini yapmakta ve satışa sunmaktadır.