Kastamonu Kalesi

Kentin görkemli anıtlarından olan Kalenin ilk kez Bizans döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Sağlam olan iç kalenin temel kısmı Bizans, üst bölüm Çandaroğulları dönemine aittir.
Kastamonu Kalesi'nin Harita Üzerindeki Yeri