İsmail Bey Külliyesi


Candaroğlu İsmail Bey (1443-1480) Kastamonu'da 1451 yılında cami, türbe, hamam, medrese, imaretten oluşan bir külliye yaptırmıştır. Türbenin ön yüzündeki taş işçiliği ilginçtir.
İsmail Bey Külliyesi'nin Harita Üzerindeki Yeri