İbni Neccar Camisi


Kent merkezinde bulunan bu cami 1353 yılında yaptırılmıştır ve çeşitli onarım ve eklerle günümüze gelmiştir. Sivri kemer içindeki kapısı ahşap oymacılığının güzel örneklerindendir.
İbni Neccar Camisi'nin Harita Üzerindeki Yeri