Arkeoloji Müzesi


Kastamonu kent merkezinde yer alan müze binası, planını Mimar Kemaleddin Bey'in çizerek 1917 yılında İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılmıştır.1921 yılında İstiklal Mahkemesi için hizmet veren bina, 1945 yılına kadar Türk Ocağı, Halk Fırkası ve Kastamonu Gençlik Teşkilatı binaları olarak da işlev görmüştür.
Arkeoloji Müzesi'nin Harita Üzerindeki Yeri