Derviş Ağa Camii


Şehir merkezinde Ayas Paşa’dan, Mahallebaşı’na giden yolun sağında türbe ile birlikte görülen camidir.1718 yılında Hacı Derviş Ağa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.1736 yılında caminin banisi ölünce cami önünde yaptırılan türbeye gömülmüştür.1845 yılında bir onarım geçiren cami mimari yönünden Bakırcı ve İbrahim Paşa camileriyle benzerlik gösterir. Cami, tek kubbe ile örtülü ibadet alanı ve üç gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Caminin inşasında kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.