Yukarı Camii


Akköy İlçesi merkezinde bulunan camide dikdörtgen plan tipi
uygulanmıştır. Harimin kuzey tarafında iki katlı ahşap mahfili
bulunmaktadır. Caminin orta bölümü gizli kubbeyle örtülmüştür. Harimin
güneybatı köşesinde ahşap minberi yer almaktadır. Daha önce minber
mihrabın sağ tarafında bulunduğu halde sonradan ahşap tavana atılan
ahşap destek direklerine engel teşkil ettiğinden bugünkü yerine
taşınmıştır. Harimin doğu, batı ve güney cephesinde, altta büyük üstte
küçük ikişer pencereyle iç mekan aydınlatılmaktadır. Caminin kuzey
cephesinde, sonradan kapalı hale getirilen son cemaat yeri dışa altı
adet ahşap direkle açılmaktadır. Harimin kuzey duvarında sade bir mihrap
nişi bulunmaktadır. Yapıya sonradan son cemaat yerinin doğu tarafına
bir minare inşa edilmiştir.