Yazır Çarşı Camii


Giriş açıklığı üzerindeki kitabesine göre “Hacı Ömer Ağa” adlı bir zat
tarafından 1802-3 yılında inşa ettirilmiştir. Derinlemesine dikdörtgen
olan cami, altısı bağımsız on adet ahşap destek ile mihraba dik üç
sahına ayrılmıştır. Harim duvarları ve tavanında yer alan süslemeleriyle
döneminin en gözde örneklerinden biridir. Duvarlarda yer alan
resimlerde minyatür üslubu ağırlığını hissettirmektedir. Resimlerin
panolar halinde duvar yüzeylerine çizilişlerinde gösterişten kaçınıldığı
gözlenmektedir. Bu resimlerde özellikle cami, natürmort, bitki ve ağaç
motiflerine yer verilmiştir. Ayrıca caminin tavanı da çıtalarla küçük
karelere ayrılmış ve bu kareler, belirli aralıklarla serpiştirilmiş
bitki motifleriyle süslenmiştir.