Yatağan Baba Türbesi


Serinhisar ilçesinin Yatağan kasabası’nın güneyinde mezarlığın içinde
küçük bir tepenin güneydoğusuna bitişik olarak yapılmıştır. Mezarlığın
ana giriş kapısının tam karşısına düşmektedir. Türbe, namaz kılınan
mescit kısmı ile sandukaların yer aldığı mekanlardan oluşmaktadır.
Muhtemelen 14. yy. yapısıdır. Yatağan Baba adlı kumandanın mezarı bu
türbededir. Yapı, son dönemlerde gerçekleştirilen onarımlar sonucu asli
özelliklerini kaybederek tamamen yenilenmiştir. Onarım sonucu duvarlar
harç ile sıvandıktan sonra plastik boya ile boyanmıştır. Aynı onarımla
konik kulah kısmı tamamen yenilenmiş ve çinko levhalarla kapatılmıştır.
Türbe dıştan dışa 10.70x6.90 m. lik ölçüleriyle dikdörtgen bir forma
sahiptir. Yapı malzemesi olarak tamamen taş malzeme kullanılmıştır.
Türbenin dış duvarları 0.90 m genişliğinde inşa edilmiştir. Mescidin
güney duvarının doğu köşesine yerleştirilen kapı sayesinde sandukaların
olduğu türbe kısmına geçilmektedir. Mescid kısmı iki basamaklı
merdivenle türbeye bağlanmaktadır. Türbe en son 2005 yılında tamirat
geçirmiştir. Türbenin dışı beton harcıyla sıvanmıştır. Bugün birçok
tamirata ve değişikliğe rağmen Türbe eski yapı tarzını korumaktadır.