Sultan Murat Camii


Denizli’nin 20 km doğusundaki Honaz ilçesindedir. Bugünkü yerleşim
merkezinin dışında olan yapı oldukça harap durumdadır. XV. yüzyılda
Osmanlı Sultanı II Murat tarafından inşa ettirildiği kabul edilmektedir.
Duvarlarının büyük bölümü ve örtüsü yıkılmıştır. Güney-kuzey doğrultuda
eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, bugünkü şekliyle kare planlı
bir harimden ibarettir. Harimin kuzey-batı köşesindeki tromp ve kubbe
yuvarlağından bugüne ulaşabilen bölüm, üst örtünün kubbe olduğunu
göstermektedir. İnşa malzemesi olarak duvarlarda kabayonu taş, moloz taş
ve tuğla, tromplarda tuğla, kasnakta ve kubbede ise dönüşümlü olarak
yerleştirilmiş kabayonu taş ve tuğla kullanılmıştır. Harim bugün moloz
yığınlarıyla doludur. Özellikle kuzey-batı köşedeki duvarlarda kalan
izlerden duvarların sıvalı ve beyaz badana olduğu anlşılmaktadır. Güney
duvarının ortasında yer alan mihrap kabayonu taşla inşa edilmiştir.
Beşgen kesitli mihrap nişi sivri kemer şekilli bir kavsara ile
örtülüdür.