Kocaköy Camii


Özgün adı Şalvan (Şeyh Elvan) olan Kocaköy'deki Cami, doğu-batı yönde
eğimli bir arazi üzerinde, moloz taş duvarlarla çevrili bir avlu
içerisindedir. Caminin yaklaşık 30 m. güneybatısında, kitabesinden
1194-1780 tarihinde inşa edildiği anlaşılan sivri kemerli bir çeşme
bulunmaktadır. Avluya, kuzeybatı köşedeki, yuvarlak kemerle örtülü bir
açıklıktan girilmektedir. Yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlı bir
harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeydoğu köşesindeki
minareden oluşmaktadır. İnşa malzemesi moloz taştır. Duvarlar sıvalı ve
beyaz badanalıdır. Doğu ve güney cephelerinde altta ve üstte ikişer
pencere, batı cephesinde ise altta dört, üstte üç pencere vardır.
Pencerelerin tümü dikdörtgen şekillidir. Yapının üzeri toprak damlı
iken, 1960 yılında kırma çatı ve kiremitle kaplanmıştır.