Kayı Pazarı ve Camii


Çal ilçesine bağlı Süller Kasabası yolu üzerinde Şapcılar Köyü
yakınlarında eski adıyla Kayı Pazarı olarak bilinen alanda bir minare
vardır. Minarenin ait olduğu cami tamamen yok olmuştur. Kare bir kürsü
üzerinde yükselen silindirik bir gövdeden oluşan minarenin, külah kısmı
yıkılmıştır. Kürsü kısmı kaba yonu taşlarla, gövde ve yukarısı tuğla ile
inşa edilmiştir. Kayı Pazarı adıyla bilinen bu mevki, çeşitli yerleşim
birimlerine hizmet veren bir Pazar yeri niteliği taşımaktaydı. Kaymakçı
Mustafa paşa’ya ait 1727-28 tarihli vakfiyeden, bu alanda han, hamam,
iki cami ve çok sayıda dükkan bulunduğu anlaşılmaktadır. Kayı Pazarı
Camii’nin minaresi, İzmir II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ndan alınan izin çerçevesinde 2005 yılında Valiliğimizce
restore edilmiştir.