Boğaziçi Camii


Baklan İlçesi’ne bağlı Boğaziçi Kasabası’nda bulunan cami, dikine
dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Hicri 1181’de yapılmıştır. Duvarları
temel seviyesine kadar taş, üzeri kerpiç örgülüdür. Dikdörtgen planlı
harim, ahşap desteklerle üç sahına ayrılmıştır. Destekler birbirine
Bursa kemeriyle bağlanmıştır. Yan duvarlar içten ve dıştan kare
şeklindeki ahşap direkler ile desteklenmiştir. Mihrap, mukarnaslı
kavsara ile örtülü yarım daire kesitli bir niş şeklindedir. Ahşap
minberi ve vaaz kürsüsü süslemesizdir. Tavan ve ahşap destekler, zengin
kalem işi süslemelere sahiptir. Harim duvarları, bitkisel ve geometrik
süslemeler ve mimari tasvirlerden oluşan duvar resimleriyle bezelidir.
Camiinin üzeri düz toprak dam iken toprağı alınarak dört yöne eğimli
çatı ile kaplanmıştır.