Belenardıç Köyü Camii


Akköy ilçesine 20 km. mesafede bulunan Belenardıç köyü cami, kareye
yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. Ahşap destekli ve ahşap tavanlıdır.
Kitabesine göre Halil Ağa tarafından 1884 yılında inşa ettirilmiştir.
Harimin kuzeyinde son cemaat yeri ve bu cephenin batı ucunu kapatan bir
minaresi mevcuttur. İnşa malzemesi moloztaştır. Duvarları sıvalıdır.
Yapının üzeri toprak dam şeklinde inşa edilmişken yakın bir tarihte
toprak tabakası alınarak kırma çatı ve kiremitle örtülmüştür. Harime
yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu bir kapıdan girilmektedir. Son
cemaat yerinin tüm duvarları kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Harimin
tavanı, üçü serbest diğerleri duvara bitişik ondört ahşap destekle
taşınmaktadır. Duvarlara bitişik destekler kare kesitli, serbest
destekler sekizgen kesitlidir. Onarım görmüş olan batı duvarı haricinde
son cemaat yeri ve harimin bütün duvarları, zikzak motiften oluşan yatay
bir şeritle bölünerek, dikdörtgen panolar elde edilmiştir. Panolar
yeşil, kahverengi, siyah, mavi renkte muhtelif kalem işi süslemelerle
doldurulmuştur.