Yahya Çavuş Anıtı


Ertuğrul Koyuna hakim tepededir.25 Nisan 1915 günü , düşmanın üç alayla çıkarma yaptığı V koyudur. Burada Yahya Çavuş ve arkadaşlarının insan üstü gayretle verdiği mücadelenin bir sembolüdür. Yahya Çavuş 63 kişilik takımı , düşmanı , bir gün boyunca şehit olma pahasına durdurmuştur.


Bir kahraman takım ve Yahya Çavuştular ,
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular,
Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri,
Allah’ı arzu ettiler akşama kavuştular. . . . . . . 
Nail MEMİK
Yahya Çavuş Anıtı'nın Harita Üzerindeki Yeri