Taş Köprü


Taş Köprü Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Tabaklar Çayı üzerinde şehrin içerisindedir. Hicri 1210 (Miladi 1795 ) yılında yapılmıştır. Yapı tümüyle kesme renkli taştan yapılmıştır. Uzunluğu 27 metre genişliği 3.85 m. dir. Karşıyaka camii avlı duvarına bitişiktir. Köprü Karşıyaka Köprüsü olarakda anılmaktadır.