Azebler Namazgahı

1407 yılında yaptırılmıştır. Namazgah, Gelibolu’da boğaza ve Marmara’ya karşı geniş bir alan olan Fener Meydanı’nda almaktadır. Bu tür yapıların en görkemlisi, en güzeli olarak nitelendirilmektedir. Üstü açık, çevresi korkuluklu bir ana mekan biçimindedir. Biri külahlı, öbürü açık iki minberi, mermerden mihrabı bulunmaktadır. Mihrabın yanlarında süslü pencereler, dilimli ve rumi süslemeli kapısı ilgi çekicidir. Yazıtından, kapıyı Ladikli Süleyman oğlu AŞIK’ın yaptırdığı bilinmektedir.