Arkeoloji Müzesi


Çanakkale’de müzecilik çalışmaları, 1936 yılında bölgeden toplanan eski eserlerin Zafer Meydanı’ndaki eski bir kilise binasında depolanması ile başlamıştır. Daha sonra bu bina düzenlenerek müdürlük haline getirilmiş ve 1960 yılında ziyarete açılmıştır.1984 yılında ise Atatürk Caddesi üzerinde inşa edilen yeni müze binasında hizmet verilmeye başlanmıştır. Müze bünyesinde prehistorik çağlardan günümüze kadar gelen süreç içerisinde yaşamış olan toplumların kültür ve sanat eserleri sergilenmektedir.

Müze teşhir salonlarında ağırlıklı olarak Troia, Assos, Apollon, Smintheion, Tenedos, Alexandreia Troas Örenyerleri ile Dardanos Tümülüsü kazılarından ele geçen arkeolojik eserler teşhir edilir. Bunlar, mermer heykeller, mezar stelleri, mimari parçalar ile bronz ve pişmiş toprak-çanak-çömlekler, kandiller,

heykelcikler ile taş ve kemik aletler ve cam süs eşyaları ile koku kapları ve altın takılardır. bunların yanında önemli eserler arasında sayabilen boyalı lahitlerden, Polyksena Lahti ile boyalı Pers dönemine ait lahit sergilenmektedir.

Arkeolojik Eser: 11905
Sikke: 20747
Etnografik: 3042

Barbaros Mahallesi.100. Yıl Cad. ÇANAKKALE
Tel : 0286 217 65 65 – 217 67 40 Faks 0286 217 11 05

Arkeoloji Müzesi'nin Harita Üzerindeki Yeri