Abdurrahman Camii


Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden birisi olması bakımından önemlidir. Ezine ilçesindeki yapı Orhan Gazi döneminden kalmadır. Yalın, moloz taştan, alçak ve kalın duvarlı bir yapıdır. Tavanı 4 mermer sütun taşımaktadır. II. Sultan Mahmut döneminde yenilenen tavan, ampir üslubundadır.