Şirin Hatun Turbesi


Bursa Muradiye Camisi yanında bulunan bahçede bulunan bu türbe, Sultan II. Beyazıt’ın eşi, Şehzade Abdullah’ın annesi Şirin Hatun’a aittir.

Türbe, kare planlı tek kubbelidir. Tuğla ve taştan yapılan türbenin üzerini örten kubbe sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Ana duvarlardan kubbeye geçiş stalaktitli tromplarla sağlanmıştır. Türbeye basık kemerli, mermer söveli bir kapıdan girilmektedir. Türbenin beden duvarlarında sivri kemerli ikişer pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencere kanatları ahşap olup, orijinalliğini korumaktadır. İçerisi kalem işleri ile süslü olan türbedeki bu bezemeler badana ile kapatılmış ve sonraki dönemlerde de orijinal izleri ortaya çıkarılmıştır.

Türbe içerisinde Şirin Hatun’un sandukasından başka, Şehzade Abdullah’ın eşi Ferahşah ve kızı Ayinşah Sultanın mermer sandukaları bulunmaktadır.