Bursa Saat Kulesi


Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri’nin de içinde bulunduğu Tophane Parkı’ndadır. Bursa Saat Kulesi ilk kez Sultan Abdülaziz (1861-1876) döneminde yangın kulesi olarak yapılmıştır. 

Kesme taştan inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katında bir balkon, her cephesinde de sivri kemerli birer pencere, yanında da birer niş olduğu bilinmektedir. Üçüncü katında Bursa’ya bakan yüzünde yuvarlak kadranlı bir saat olan ilk kule yıkılmıştır. Ancak kulenin ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir. 

Aynı yere yeniden kule yapılmış ve Sultan 2.Abdülhamid’in tahta çıkışının 30. yılında Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle açılmıştır. 1906’da tamamlanan 25 metre yüksekliğindeki 6 katlı kule kesme taştan yapılmıştır. 65x4.65 metre planlı yapıya dört basamaklı yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kuleye içinden yapılmış 89 basamaklı ahşap bir merdivenle 
çıkılabilmektedir. Kulenin kare gövdesini beş profili saçak, altı parçaya bölmektedir. Her katın cephesinde yuvarlak kemerli, dikdörtgen birer pencere bulunmaktadır. En üst katın her bir yüzüne de yuvarlak kadranlı birer saat yerleştirilmiştir. 

Günümüzde orjinalinin yerine elektronik bir saat takılan kule, yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmaktadır.