Pir Emir Türbesi


Bursa Pir Emir Mahallesi’nde, Pir Emir Camisi’nin yanında bulunmaktadır. Buhara’dan gelerek Bursa’ya yerleşmiş olan Emir Sultan Mehmet’e aittir.

XVI. yüzyılın mimari özelliğini taşıyan bu türbe sekizgen planlı olup, kubbe ile örtülüdür. Tuğla hatıllı taş malzeme ile yapılmıştır. Girişi doğu yönünde sivri kemer alınlıklı, yuvarlak mermer söveli bir kapıdandır. Türbeyi altta yedi, yukarıda da dört pencere aydınlatmaktadır. Türbe içerisindeki tek sandukanın üzerinde Pir Emir Sultan Mehmet’e ait olduğu yazılıdır. Bu türbe 1964 yılında Bursa eski eserleri sevenler Derneği tarafından onarılmıştır.