Kükürtlü Kaplıcaları

Çekirge yolu üzerinde Kükürtlü Bahçesi'nin arkasında kalmaktadır. Kaplıcanın erkekler kısmını I. Murad Hüdavendigâr, kadınlar kısmını II. Bayezıd yaptırmıştır. İlk yapılan bölümlerden birinde çapraz, diğerinde düz tonozla örtülü iki eyvan vardır. Ufak bir halveti ve helası mevcuttur. II. Bayezıd'in yaptırdığı kısım daha büyük boyutlardadır. Üstü kiremitlerle örtülüdür. Bu kısmın duvarları ve kubbe kasnağı kesme taşla yapılmıştır. Uludağ Üniversitesi birimlerine geçen kaplıca aslına uygun şekilde geniş çaplı onarıma tabi tutulmuştur.