Koimesis Tes Theotokos Kilisesi

Demirtaş Köyü’ndeki bu kilise günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Batı cephesindeki kapı üzerinde, 34x55 cm. ölçüsündeki beş satırlık mermer kitabesinde kilise temellerinin 3 Şubat 1838’de Demirdesia’nın (Demirtaş) dindar halkı tarafından atıldığı yazılıdır. Bu yapı 1924 yılında camiye çevrilmiştir.

Kilise doğu-batı doğrultusunda bazilika plan tertibindedir. Doğusunda dışarıya doğru btaşkın yarım yuvarlak apsid, ortasında da üç nefli naos ve batısında da narteksi bulunmaktadır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı naos iki sıra halinde yedişer sütunla üç nefe ayrılmıştır. Bunlardan orta nef yan neflerden daha geniştir. Dışarıdan ve içeriden yuvarlak apside iki basamakla çıkılmaktadır.

İbadet mekanının orta nefi ahşap bir çatı ile örtülmüş, nefleri sınırlayan sütunlar yüksek kaideler üzerine oturtulmuş ve yuvarlak kemerlerle de birbirlerine bağlanmışlardır. Yapı moloz taş ve tuğladan yapılmıştır.