İzzuddin Camisi (Pınarbaşı Camisi)


Bursa, Pınarbaşı semtinde bulunan bu cami, Sultan I. Murad’ın kızı Nilüfer Hatun’a ait bir arsa üzerine İzzüddin Bey tarafından XV. yüzyılın başında yaptırılmıştır. İzzüddin Bey, Sultan I. Murad’ın kızı Nilüfer Hatun’un emirlerinden Togan Bey’in kardeşidir.

Cami, moloz taştan yapılmış, üzeri çatı ile örtülüdür. Değişik dönemlerde yapılan onarımlar sonucunda mimari özelliğini tamamen yitirmiştir. Ahşap olan minaresinin yerine 1960 yılında tuğladan bir minare yapılmıştır. Bu minare Hüdavendigâr Camisi minaresi ile çok yakın benzerlik göstermektedir.